Poznań – jest wykonawca kładek nad Wartą i Cybiną

3 miesięcy temu
  • Długość przeprawy przez Wartę wyniesie 165 m
  • Kładka nad Cybiną będzie liczyć 117 m
  • Wartość przedsięwzięcia wynosi 126,9 mln zł netto

Nowa część Wartostrady ułatwi komunikację

Przetarg ogłoszono pod koniec kwietnia 2022 r. W czerwcu 2023 r. podpisano umowę z wykonawcą Przeprawa będzie złożona z dwóch kładek pieszo-rowerowych nad Wartą oraz Cybiną. Zacznie się wysokości ul. Berdychowo, następnie poprzez cypel w południowej części Ostrowa Tumskiego (Zagórze) dotrze do Chwaliszewa (rejon tzw. kontenerów i parku w Starym Korycie Warty).

Kładki usprawnią komunikację okolic kampusu Politechniki Poznańskiej i Malty z południowym rejonem Ostrowa Tumskiego i lewobrzeżną częścią miasta, w tym ze Starym Rynkiem. Inwestycja ma także doprowadzić do aktywizacji terenu południowego cypla Ostrowa Tumskiego.

Wrocław – projekt remontu kapitalnego mostu Piaskowego


Już chętnie odwiedzane tereny nadrzeczne staną się jeszcze atrakcyjniejsze dzięki budowie kolejnych odcinków Wartostrady. Na przeprawę złożą się dwie kładki. Jedna, o długości 165 m, przekroczy Wartę, a druga (117 m) znajdzie się nad Cybiną. Architektonicznie i konstrukcyjnie utworzą jednolitą całość.

Powstaną nie tylko kładki

Poza kładkami powstaną także chodniki, pochylnie i schody. Zmieni się istniejący odcinek Wartostrady, by zachować spójność komunikacyjną. Przewidziano przebudowę skrzyżowania ulic Berdychowo i prof. Jacka Rychlewskiego przy Politechnice Poznańskiej.

Schody i pochylnie będą wyposażone w balustrady i poręcze oraz system fakturowych oznaczeń nawierzchniowych. Staną się ułatwieniem dla osób starszych i z niepełnosprawnościami. W okolicy Berdychowa powstanie pochylnia łącząca dolną Wartostradę z ciągiem pieszo-rowerowym prowadzonym wzdłuż ul. prof. Jacka Rychlewskiego.

Zaplanowano oświetlenie i monitoring miejski, a także infrastrukturę techniczną, jak sieć teletechniczna i kanalizacja deszczowa. Pojawi się również mała architektura (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, elementy systemu informacji miejskiej), zostanie zamontowane urządzenie zliczające przejeżdżających rowerzystów.

Projekt kładek wynikiem konkursu

Kładki pieszo-rowerowe będą wybudowane na podstawie dokumentacji przygotowanej przez konsorcjum firm ARPA Architektoniczna Pracownia Jerzego Gurawskiego, Błażej Szurkowski, Maciej Sokolnicki oraz Adam Turczyn. Ta koncepcja wygrała konkurs architektoniczny zorganizowany przez miasto.

Wykonawcą zadanie została firma Budimex. Wartość kontraktu to 126,9 mln zł netto. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego (Rządowy Fundusz „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych). Czas na roboty to 23 miesiące od podpisania umowy. Wszystko będzie gotowe w 2025 r.

Przeczytaj także: Podkarpacie – w ciągu drogi krajowej nr 28 powstaną trzy mosty

Idź do oryginalnego materiału